H4P Program: Projekt Logistyczny-Optymalizacja procesów w transporcie i planowaniu części zamiennych
Supply Chain
Part Time
Oława, Poland
2018-06-30

PROJEKT LOGISTYCZNY-OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE I PLANOWANIU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

 • masz wiedzę ta temat procesów logistycznych?
 • wiążesz swoją karierę z zarządzaniem projektami, a optymalizacja to Twoje drugie imię?
 • masz ścisły umysł, zdolności analityczne i głowę pełną pomysłów?

Weź projekt! Sprawdź się! Nie czekaj!

TEMAT PROJEKTU: Optymalizacja procesów w transporcie i planowaniu (raportowanie, narzędzia, procedury, platforma komunikacyjna)

CEL PROJEKTU: Usprawnienie narzędzi do planowania, raportowania, uproszczenie procedur i usprawnienie komunikacji

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁ TWÓJ UDZIAŁ?

Samodzielne prowadzenie projektu: zdefiniowanie i analiza obecnych procedur planistycznych, narzędzi planistycznych, rutynowych zadań, formy raportowania celem ich uproszczenia, automatyzacji, eliminacji wąskich gardeł, czy nieszczelności w procesie

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ PROJEKT I CZEGO MOŻESZ SIĘ NAUCZYĆ:

ETAP 1:

 • poznasz cały proces: od powstania części/ akcesoria, pojawienia się popytu, zaopatrzenia, aż po dostarczenie do końcowego użytkownika
 • poznasz narzędzia planistyczne
 • poznasz kluczowe wskaźniki efektywności

ETAP 2:

 • poznasz obecne i historyczne zaległości w dostepności części zamiennych/ akcesoriów
 • przeprowadzisz analizę charakterystycznych przypadków nadmiernego zatowarowania

ETAP 3:

 • przygotujesz i przedstawisz propozycję zbierania i analizy danych
 • zaprojektujesz optymalne sposoby komunikacji
 • zbudujesz platformę komunikacyjną
 • zdefiniujesz wartości progowe w decyzjach zakupowych

Minimum Qualification

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST TEN PROJEKT: 
Wydział Ekonomiczny, Inżynieryjny, Matematyki, Nauk Informatycznych, Transportu, Zarządzania

WYMAGANA WIEDZA TECHNICZNA/SPECJALISTYCZNA: 

 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Zdolność pracy na arkuszach danych;
 • Zorientowanie na rozwiązywanie problemów;
 • Zaawansowana znajomość VBA, Excel;
 • Znajomość języka angielskigo na poziomie swobodnej komunikacji

Idealny kandydat to osoba posiadająca łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność komunikacji na róźnych poziomach organizacji, otwarta na nowe pomysły i ludzi, zdolna do podjęcia inicjatywy;  ponadto zainteresowana procesami logistycznymi oraz planowaniem, lubiaca pracę z cyframi i zorientowana na poszukiwanie optymalnych rozwiązań

DYSPOZYCYJNOŚĆ: czerwiec/ lipiec- grudzień 2018

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU: czerwiec 2018

RODZAJ UMOWY: umowa zlecenie

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 6 miesięcy

WYNAGRODZENIE: w zależności od przepracowanych godzin - 3000 brutto w przypadku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (8h dziennie; 5 dni w tygodniu)"

INNE BENEFITY:

 • Możliwość napisania pracy inżynierskiej/ licencjackiej na bazie zdobytego doświadczenia i zebranych materiałów.

GWARANTUJEMY, ŻE:

 • Samodzielnie poprowadzisz ciekawy projekt
 • Otrzymasz wsparcie merytoryczne doświadczonych planistów, analityków, kadry managerskiej
 • Jesteś mile widziany/a w naszym zespole i tak się będziesz czuł/a pracując z nami
 • A ponadto mamy do zaoferowania: pyszną kawę za free, świeże owoce dwa razy w tygodniu, dofinansowane obiady i super atmosferę pracy,