H4P Program: Projekt Logistyczny-Optymalizacja procesów w transporcie i planowaniu części zamiennych
Supply Chain
Part Time
Oława, Poland
2018-08-31

PROJEKT LOGISTYCZNY-OPTYMALIZACJA PROCESÓW W TRANSPORCIE I PLANOWANIU CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Masz wiedzę ta temat procesów logistycznych?
Wiążesz swoją karierę z zarządzaniem projektami, a optymalizacja to Twoje drugie imię?
Masz ścisły umysł, zdolności analityczne i głowę pełną pomysłów?
Weź projekt! Sprawdź się! Nie czekaj!

TEMAT PROJEKTU: Optymalizacja procesów w transporcie i planowaniu (raportowanie, narzędzia, procedury, platforma komunikacyjna)

CEL PROJEKTU: Usprawnienie narzędzi do planowania, raportowania, uproszczenie procedur i usprawnienie komunikacji

NA CZYM BĘDZIE POLEGAŁ TWÓJ UDZIAŁ?

Samodzielne prowadzenie projektu: zdefiniowanie i analiza obecnych procedur planistycznych, narzędzi planistycznych, rutynowych zadań, formy raportowania celem ich uproszczenia, automatyzacji, eliminacji wąskich gardeł, czy nieszczelności w procesie

JAK BĘDZIE PRZEBIEGAŁ PROJEKT I CZEGO MOŻESZ SIĘ NAUCZYĆ:

ETAP 1:

• Poznasz cały proces: od powstania części/ akcesoria, pojawienia się popytu, zaopatrzenia, aż po dostarczenie do końcowego użytkownika
• Poznasz narzędzia planistyczne
• Poznasz kluczowe wskaźniki efektywności

ETAP 2:

• Poznasz obecne i historyczne zaległości w dostepności części zamiennych/ akcesoriów
• Przeprowadzisz analizę charakterystycznych przypadków nadmiernego zatowarowania

ETAP 3:

• Przygotujesz i przedstawisz propozycję zbierania i analizy danych
• Zaprojektujesz optymalne sposoby komunikacji
• Zbudujesz platformę komunikacyjną
• Zdefiniujesz wartości progowe w decyzjach zakupowych

DLA KOGO DEDYKOWANY JEST TEN PROJEKT:
 
Wydział Ekonomiczny, Inżynieryjny, Matematyki, Nauk Informatycznych, Transportu, Zarządzania

WYMAGANA WIEDZA TECHNICZNA/SPECJALISTYCZNA: 

• Umiejętność analitycznego myślenia;
• Zdolność pracy na arkuszach danych;
• Zorientowanie na rozwiązywanie problemów;
• Zaawansowana znajomość VBA, Excel;
• Znajomość języka angielskigo na poziomie swobodnej komunikacji
• Idealny kandydat to osoba posiadająca łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność komunikacji na róźnych poziomach organizacji, otwarta na nowe pomysły i ludzi, zdolna do podjęcia inicjatywy; ponadto zainteresowana procesami logistycznymi oraz planowaniem, lubiaca pracę z cyframi i zorientowana na poszukiwanie optymalnych rozwiązań

DYSPOZYCYJNOŚĆ: wrzesień- grudzień 2018

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU
: wrzesień 2018

RODZAJ UMOWY: umowa zlecenie

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 4 miesięce

WYNAGRODZENIE: w zależności od przepracowanych godzin - 3000 brutto w przypadku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy (8h dziennie; 5 dni w tygodniu)"

INNE BENEFITY:

Możliwość napisania pracy inżynierskiej/ licencjackiej na bazie zdobytego doświadczenia i zebranych materiałów.

GWARANTUJEMY, ŻE:

• Samodzielnie poprowadzisz ciekawy projekt
• Otrzymasz wsparcie merytoryczne doświadczonych planistów, analityków, kadry managerskiej
• Jesteś mile widziany/a w naszym zespole i tak się będziesz czuł/a pracując z nami
• A ponadto mamy do zaoferowania: pyszną kawę za free, świeże owoce dwa razy w tygodniu, dofinansowane obiady i super atmosferę pracy.