HSE Specialist
Industrial Operations
Full Time
Poland
2018-06-25

OPIS STANOWISKA PRACY:

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie zgodności działań firmy z obowiązującym prawem w zakresie BHP.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

 • Koordynowanie i prowadzenie szkoleń pracowników
 • Przygotowywanie i aktualizacja ocen ryzyka zawodowego 
 • Kontrola i zgłaszanie uwag dotyczących zagadnień BHP, OŚ, PPOŻ w odniesieniu do bieżących warunków pracy 
 • Konsekwentne realizowanie Polityki i standardów Zakładu w zakresie BHP. 
 • Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów z zakresu BHP, p.poż oraz ochrony środowiska zgodnie z wymaganiami prawnymi i korporacyjnymi;
 • Prowadzenie baz danych BHP i administracja związana ze spełnieniem wymogów w zakresie dopuszczenia pracowników do pracy 
 • Udział w odbiorach maszyn i nadzorze kontrahentów 
 • Koordynowanie działań związanych z rejestrami i pomiarami czynników środowiska pracy 
 • Prowadzenie postępowań powypadkowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
 • Inne działania określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów w Sprawie Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Minimum Qualification

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe lub studia podyplomowe w zakresie BHP
 • Doświadczenie w dziale BHP firmy produkcyjnej/ lub odbyty staż będzie dodatkowym atutem
 • Znajomość przepisów BHP 
 • Mile widziana wiedza w zakresie ochrony środowiska
 • Ukończony kurs w zakresie p/poż
 • Komunikacja w języku angielskim i polskim – warunek konieczny

KLUCZOWE KOMPETENCJE:

 • Rzetelność i odpowiedzialność w realizacji zadań
 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres
 • Samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • Umiejętność otwartego komunikowania się
 • Bardzo dobra znajomość MS Office