Environmental Specialist
Industrial Operations
Full Time
Zabrze, Poland
2019-08-04

SPECJALISTA DS. OCHRONY ŚRODOWISKA,
PEŁNOMOCNIK DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA
ZABRZE

Jesteś osobą, która pasjonuje się tematyką ochrony środowiska i potrafi przenieść swoją wiedzę, zainteresowania oraz dobre praktyki na grunt funkcjonowania firmy produkcyjnej? Świetnie sprawdzasz się w roli eksperta, wpływając na świadomość i postawę współpracowników w zakresie dbałości o środowisko? Chcesz być partnerem dla biznesu, wspierając w wyzwaniach związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemu zarządzania ochroną środowiska?
Jeśli tak, koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą!

OPIS STANOWISKA:

•Współpraca z urzędami Ochrony Środowiska w zakresie uzyskiwania / aktualizacji pozwoleń, w zakresie prowadzonych kontroli, pomiarów orazinnych zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów,
•Monitorowanie zmian prawnych i zapewnienie funkcjonowania organizacji w zgodności z obowiązującymi wymaganiami formalno-prawnymi,
•Sprawozdawczość z zakresu ochrony środowiska zarówno w zakresie wymaganym prawem jak i w zakresie wymaganym wewnętrznymi procedurami i programami.
•Nadzór nad dokumentacją dotyczącą ochrony środowiska w tym jej aktualnością i zgodnością z obowiązującymi przepisami prawnymi, udział w opracowywaniu regulaminów, zarządzeń, instrukcji dot. ochrony środowiska,
•Nadzór nad gospodarką odpadami, w tym współpraca z urzędami oraz firmami zewnętrznymi zajmującymi się odbiorami i przetwarzaniem odpadów,
•Nadzór i koordynacja badań z zakresu ochrony środowiska (hałas, emisja, wody, innych wymaganych prawem),
•Nadzór i zarządzanie substancjami i mieszaninami chemicznymi będącymi w obrocie na terenie zakładu,
•Wdrożenie, prowadzenie auditów i utrzymywanie systemu zarządzania środowiskiem w oparciu o wymaganianormy ISO 14001 (Pełnomocnik ISO 14001)
•Wdrażanie i utrzymywanie wewnętrznych programów z zakresu ochrony środowiska
•Przeprowadzanie szkoleń pracowników z zakresu ochrony środowiska,
•Wspieranie działań zakładu i pełnienie roli eksperta w dziedzinie ochrony środowiska,
•Proponowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu wzrost świadomości pracowników w obszarze ochrony środowiska.

JESTEŚ IDEALNYM KANDYDATEM/TKĄ JEŻELI:


•Posiadasz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne oraz potrafisz współpracować na różnych poziomach organizacji,
•Proaktywnie podchodzisz do rozwiązywania problemów i pojawiających się wyzwań,
•Jesteś partnerem dla biznesu, posiadasz umiejętność podejmowania decyzji adekwatnie do potrzeb biznesowych,elastycznie dostosowujesz się do zmian irekomendujesz najlepsze rozwiązania,
•Jesteś nastawiony/a na ciągłe aktualizowanie wiedzy,benchmarking, poszukiwanie najlepszych praktyk,
•Potrafisz terminowo i sumienne pracować z wieloma zadaniami jednocześnie, wykazując samodzielność i zaangażowanie,
•Łatwo adaptujesz się do zmian, nowych sytuacji i działań pod presją czasu.

TWOJA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE:
•Wykształcenie wyższe kierunkowe
•Min. 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej;
•Praktyczna znajomość przepisów ochrony środowiska;
•Umiejętność pracy w podejściu ciągłego doskonalenia;
•Bardzo dobra znajomość MS Office w szczególności Excel oraz Power Point;
•Znajomość języka angielskiego umożliwiająca codzienną współpracę w międzynarodowym środowisku
•Mocnym atutem będzie doświadczenie we współpracy z urzędami Ochrony Środowiska oraz ukończone szkolenie dające uprawienia Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001

DLACZEGO ELECTROLUX?
•Praca w przyjaznym środowisku w szwedzkiej kulturze organizacyjnej,
•Możliwość wymiany wiedzy i zdobywanie doświadczenia w wielokulturowych zespołach,
•Samodzielność działania i interesujące wyzwania na stanowisku pracy,
•Atmosfera sprzyjająca otwartości i wspierająca rozwój,
•Stabilne zatrudnienie, atrakcyjny system premiowy, dostęp do oferty benefitów.
•Work-life balance: elastyczne rozpoczęcie czasu pracy oraz możliwość pracy w formie home Office 5 razy w miesiącu.